شرکت مهندسی تنهاپرداز غرب شماره تماس : 88852508-021 .TANHAPARDAZ GHARB CO

زمینه فعالیت شرکت مهندسی تنهاپرداز غرب

. تولید دوربین مداربسته و دستگاه نظارت تصاویر- برند HIGH VIEW

ارائه رایانه های غیر مین فریم

  • اجرای پروژه های فیبر نوری
  • طراحی و اجرای پروژه های حفاظت الکترونیک

 . شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی

مشاوره و خدمات

. مشاوره ، طراحی ، نظارت و اجرای طرح های انفورماتیک ،ارتباطاط وحفاظت الکترونیک

. ارائه دستگاه های جانبی

  • آموزش و پژوهش
  • اجرای آرشیو الکترونیکی اسناد و داده ها

سیستم حفاظت الکترونیک

تولید دوربین مداربسته و دستگاه نظارت تصاویر- برند HIGH VIEW

. اجرای پروژه های مشاوره و نظارتی و حفاظتی (دوربین مداربسته و اعلام حریق و اعلام سرقت)

تصاویر برخی از پروژه های اجرا شده شرکت

 

 

Field of activity of Thanh Pardaz Gharb Engineering Company

. Production of surveillance cameras and image monitoring devices – HIGH VIEW brand

Providing non-mainframe computers

Implementation of fibre optic projects
Design and implementation of electronic protection projects

. Computer and telecommunication data network

Advice and services

. Consulting, designing, monitoring and implementing IT, communication and electronic security projects

. Provision of peripheral devices

Education and Research
Implementation of an electronic archive of documents and data

Electronic protection system

Production of surveillance cameras and image monitoring devices – HIGH VIEW brand

Implementation of consulting monitoring and protection projects. (CCTV fire alarm and theft alarm).

Pictures of some of the implemented projects of the company