شرکت مهندسی تنهاپرداز غرب شماره تماس : 88852508-021 .TANHAPARDAZ GHARB CO
IMG_0419 - Copy

HV-CN2122001 2MP IR Starlight Bullet Network Camera HV-CN2122001 Fixed lens:2.8 mm,3.6 mm

IMG_0419 - Copy

HV-CN2222111 2MP Starlight IR Bullet Network Camera

IMG_0419 - Copy

HV-CN2152000 5MP Network IR Water-proof Bullet Camera

IMG_0419 - Copy

HV-CN2122001 2MP IR Starlight Bullet Network Camera HV-CN2122001 Fixed lens:2.8 mm,3.6 mm

IMG_0419 - Copy

HV-CN2282000 8MP IR Water-proof Bullet Network Camera HV-CN2282000 Fixed Lens 2.8mm,3.6mm HV-CN2382000 Motorized Zoom Lens 2.8-12mm

IMG_0419 - Copy

HV-CN2282111 8MP IR Water-proof Bullet Network Camera HV-CN2282111 Motorized Zoom Lens 2.8-12mm

IMG_0419 - Copy

HV-CN2342111S12 4MP AI Bullet Network Camera HV-CN2342111S12 Motorized lens: 2.8~12mm HV-CN2342111S32 Motorized lens: 8~32mm

IMG_0419 - Copy

HV-CN2352111S12 5MP Network IR Water-Proof Bullet Camera HV-CN2352111S12 Motorized lens (2.8~12mm) HV-CN2352111S22 Motorized lens (7~22mm

IMG_0419 - Copy

HV-CN21521000 5MP Network IR Water-proof Bullet Camera HV-CN21521000 Fixed Lens 2.8mm,3.6mm HV-CN22521000 Manual Zoom Lens 2.8-12mm HV-CN23521000 Motorized Zoom Lens 2.8-12mm